diumenge, 14 d’abril de 2013

Pràctiques agrícoles, sembres i plantacions: Abril


CAMP: L´abundància de pluges i el règim de temperatures suaus permeten un gran desenvolupament vegetatiu dels cereals, que exigeix a son torn nitrogen en quantitat. Per això l´abril és un mes molt apropiat per a l´adob en cobertora, que deurà ésser tant més intens quan més intenses siguin les precipitacions. Així mateix aquestes condicions favorables contribueixen a un creixement vigorós de les males herbes, que és necessari combatre a favor de la collita. Ara és quan es generalitza la sembra dels conreus de primavera: blat de moro de cicle llarg, remolatxa, cotó, llavor de cànem i patata a les zones més fredes. Adquireix una importància especial en aquesta època la lluita contra plagues i malalties.

HORTA: Es planten ja en quantitat tomàquets, pebrots i albergínies, i es sembren mongetes per a aprofitar en verd, melons, síndries, carbassons, pastanagues, raves i els últims espinacs a les zones no massa càlides.

FRUITERS: Amb l´augment de la temperatura es generalitza la brotada d´arbres i arbusts, i per això convé posar molta cura en les feines superficials d´eliminació de les males herbes, iniciar la poda en verd i fer tractaments pesticides.

JARDI: Poden sembrar-se encara roses místiques, coronats, cínies, pensaments, margarides, veròniques, jacints, dàlies, etc.

AVICULTURA: La posta segueix a bon ritme i cal emmagatzemar en frigorífic l´excés de producció, per a treure´l a l´estiu o a l´hivern segons convingui. Es manté la demanda de pollets. Amb l´augment de la calor cal tenir cura de la netedat dels locals, a fi d´evitar molèsties i malalties. Els moderns insecticides i productes desinfectants faciliten en gran mesura aquesta feina, que es realitza amb aparells pulveritzadors adequats.Font. Calendari dels pagesos, 2013.

diumenge, 7 d’abril de 2013

Pràctiques agrícoles, sembres i plantacions: MarçCAMP. Aquest és un dels mesos que registren una major activitat camperola, donçs s´ha de tenir cura dels conreus de cereals, fent aplicació dels desherbants químics, a més de l´aplicació d´adobs nitrogenats de cobertora. Així mateix, si la temperatura ho permet, convé iniciar la sembra dels cultius de primavera. Es generalitza la sembra a les prades artíficials. A les parts més fredes es sembra la patata i a les càlides o protegides, cap al final de mes, el blat de moro, la remolatxa i els cigrons.

HORTA.  En aquesta època s´intensifica la sembra i plantada de nombroses espècies hortícoles, iniciant les de tomaquet primerenc i les de fesols d´enramar a les zones càlides, mentre a les altres es sembren raves i pastanagues i es trasplanten maduixons.

FRUITERS. Acabades totes les tasques de poda, empelt, plantada i adob, es tindrà cura, especialment a les plantacions de secà, d´extirpar les males herbes que hi puguin haver, cosa fàcil de realitzar en aquesta època anterior a la brotada. Per altra banda convé netejar i arranjar els aparells pulveritzadors, en previsió de l´intens treball que s´acosta.

JARDI. Durant aquest mes, excepte en períodes freds, es planten lliris d´aigua i narcisos, i es sembren pèsols d´olor, cascalls, violers, campanetes, anèmones, malves, petúnies, margarides, violetes i clavells.

AVICULTURA. S´ha de tenir en compte que els pollets nascuts aquest mes i a darrers del mes anterior, són els més apreciats.


Font. Calendari dels pagesos 2013.