dijous, 31 de març del 2016

GUARET
El guaret (també anomenat goret) és una pràctica agrícola ancestral per tal d'evitar esgotar el sòl, i estava lligada amb el sistema de rotació de conreus, especialment a l'agricultura de secà. Actualment està en regressió, ja que la disponibilitat de fertilitzants i la intensificació de l'agricultura permeten en molts casos prescindir-ne.
La tècnica tradicional, coneguda als Estats Units com a Fallow, consisteix a deixar la terra sense cap conreu un any de cada dos, per tal d'acumular aigua en el terra s'hi fan un seguit de llaurades superficials al mateix temps que es deixa la terra nua sense cap herba. Es pretén que gràcies a això amb la pluviometria de dos anys s'obté millor collita en una parcel·la. Només es fa aquest tipus de guaret en zones de pluviometria inferior a 500 litres anuals.

FONT: VIQUIPÈDIAdiumenge, 26 de maig del 2013

Pràctiques agrícoles, Maig.
CAMP: A les comarques càlides comença la sega dels ordis precoços. Es generalitza també l´aprofitament d´alfals, trepadella i altres espècies farratgeres que es consumeixen en verd o es transformen en fenc. Es generalitzen les sembres de blat de moro, sorgo, cànem, cotó, remolatxa i tabac. A la maresma es cull ja la preuada patata primerenca per a l´exportació.

HORTA: Es sembren les espècies del mes anterior i a més a més carbasses, porros, apis, cebollins, cards blancs, etc. Es segueix plantant tomàquets, albergínies, pebrots i, a les zones menys càlides, cols angleses i de paperina. Es cullen faves, pèsols, cols de cabdell, carxofes, maduixons, espàrrecs, cebes, enciams.

FRUITERS: Comença la collita de cireres, nespres, albercocs i préssecs primerencs.

JARDI: Es tallen tota mena de flors de primavera i es sembren petúnies, amarants, coronats. Aquest mes convé lluitar contra els pugons i altres insectes que perjudiquen les flors.

AVICULTURA: Comencen a pondre les polles de principis de gener, primerament amb ous de tamany molt petit, que va augmentant contínuament. la posta segueix a bon ritme fins que comença la calor o fins a fi de mes. Convé aplicar 5 g. de superfosfat de calç per metre quadrat de galliner, per tal de condicionar el jaç.


Font: Calendari del pagesos. 2013.


diumenge, 14 d’abril del 2013

Pràctiques agrícoles, sembres i plantacions: Abril


CAMP: L´abundància de pluges i el règim de temperatures suaus permeten un gran desenvolupament vegetatiu dels cereals, que exigeix a son torn nitrogen en quantitat. Per això l´abril és un mes molt apropiat per a l´adob en cobertora, que deurà ésser tant més intens quan més intenses siguin les precipitacions. Així mateix aquestes condicions favorables contribueixen a un creixement vigorós de les males herbes, que és necessari combatre a favor de la collita. Ara és quan es generalitza la sembra dels conreus de primavera: blat de moro de cicle llarg, remolatxa, cotó, llavor de cànem i patata a les zones més fredes. Adquireix una importància especial en aquesta època la lluita contra plagues i malalties.

HORTA: Es planten ja en quantitat tomàquets, pebrots i albergínies, i es sembren mongetes per a aprofitar en verd, melons, síndries, carbassons, pastanagues, raves i els últims espinacs a les zones no massa càlides.

FRUITERS: Amb l´augment de la temperatura es generalitza la brotada d´arbres i arbusts, i per això convé posar molta cura en les feines superficials d´eliminació de les males herbes, iniciar la poda en verd i fer tractaments pesticides.

JARDI: Poden sembrar-se encara roses místiques, coronats, cínies, pensaments, margarides, veròniques, jacints, dàlies, etc.

AVICULTURA: La posta segueix a bon ritme i cal emmagatzemar en frigorífic l´excés de producció, per a treure´l a l´estiu o a l´hivern segons convingui. Es manté la demanda de pollets. Amb l´augment de la calor cal tenir cura de la netedat dels locals, a fi d´evitar molèsties i malalties. Els moderns insecticides i productes desinfectants faciliten en gran mesura aquesta feina, que es realitza amb aparells pulveritzadors adequats.Font. Calendari dels pagesos, 2013.

diumenge, 7 d’abril del 2013

Pràctiques agrícoles, sembres i plantacions: MarçCAMP. Aquest és un dels mesos que registren una major activitat camperola, donçs s´ha de tenir cura dels conreus de cereals, fent aplicació dels desherbants químics, a més de l´aplicació d´adobs nitrogenats de cobertora. Així mateix, si la temperatura ho permet, convé iniciar la sembra dels cultius de primavera. Es generalitza la sembra a les prades artíficials. A les parts més fredes es sembra la patata i a les càlides o protegides, cap al final de mes, el blat de moro, la remolatxa i els cigrons.

HORTA.  En aquesta època s´intensifica la sembra i plantada de nombroses espècies hortícoles, iniciant les de tomaquet primerenc i les de fesols d´enramar a les zones càlides, mentre a les altres es sembren raves i pastanagues i es trasplanten maduixons.

FRUITERS. Acabades totes les tasques de poda, empelt, plantada i adob, es tindrà cura, especialment a les plantacions de secà, d´extirpar les males herbes que hi puguin haver, cosa fàcil de realitzar en aquesta època anterior a la brotada. Per altra banda convé netejar i arranjar els aparells pulveritzadors, en previsió de l´intens treball que s´acosta.

JARDI. Durant aquest mes, excepte en períodes freds, es planten lliris d´aigua i narcisos, i es sembren pèsols d´olor, cascalls, violers, campanetes, anèmones, malves, petúnies, margarides, violetes i clavells.

AVICULTURA. S´ha de tenir en compte que els pollets nascuts aquest mes i a darrers del mes anterior, són els més apreciats.


Font. Calendari dels pagesos 2013.

diumenge, 24 de febrer del 2013

Pràctiques agrícoles, sembres i plantacions: FEBRER

CAMP: S´haurà d´aprofitar el temps variable d´aquest mes per a portar els fems al camp i fer les primeres feines de preparació de les sembres de primavera. A últims de mes, si la temperatura augmenta es pot iniciar l´aplicació d´adobs nitrogenats de cobertora per als cereals. Es generalitza la sembra de patata primerenca a les zones mitjanes. Es comencen també les sembres d´herba a les prades i dels cereals que s´hagin de collir pel juny-juliol.

HORTA: A més de les espècies indicades per al mes anterior, es sembren pastanagues i raves.

FRUITERS: S´acaben els treballs de poda i d´empelt, així com les noves plantades. Una altra feina important és l´adob i femada d´aquestes. És convenient aplicar en profunditat adobs fosfats i potàssics.

JARDI: No essent ja freqüents les gelades, a mitjans de mes es poden fer esqueixos de geranis i sembres de muguet, lliris, gardènies i verbenàcies.

AVICULTURA: Degut a haver acabat la muda i també a l´augment de llum diürna, s´intensifica notablement la posta. Aquests ous de febrer són molt apreciats pel seu bon tamany.Font. Calendari dels Pagesos 2013Pràctiques agrícoles, sembres i plantacions: GenerCAMP: Les condicions atmosfèriques adverses fan que dismunueixi fins al mínim l´activitat vegetal i, per tant, dificulten el treball. Amb tot, quan les circumstàncies ho permetin, s´hauran de preparar les terres en les s´hi hagi de plantar alfals, remolatxa, blat de moro o algun altre conreu de primavera. Els trossos que restin inactius hauran de quedar llaurats, a fi que el fred destueixi els ous i les larves dels paràsits. A les prades, tant naturals com artificials, i als camps d´alfals, serà bó aprofitar l´inactivitat vegetal per aplicar-hi esmenes i fertilitzants. a la Maresma s´inicien els treballs de sembra de la patata primerenca.

FRUITERS: Continuen les feines de poda i plantada, condicionades només a què no es produeixin glaçades, degut als danys a que aquestes donarien lloc. També tenen importància els tractaments d´hivern a base d´olis. A la Catalunya baixa, així com al país Valencià, continua la collita d´agres.

HORTA: Continua la plantada de cebes, cols, enciams, escaroles, bròquils i bledes. També continuen les sembres de espinacs i de julivert, i comencen les d´alls, pèsols i faves tardanes.

JARDI: És el temps bo per sembrar malves, violers i roselles dobles, que floriran a la primavera. A les explotacions florals, es sembren les cabeces de flors primerenques com el gladiol de primavera i la tulipa.

AVICULTURA: Aquest mes es caracteritza per la muda intensa de les ponedores.


Font: Calendari dels Pagesos 2013

dimecres, 16 de gener del 2013

L´hort a l´hivern