dissabte, 31 de març de 2012

Fruites de temporada: Abril.
Aquest mes es continuan collint taronges "Valencia late", ja més madures, i clementines "Hortanique" que tenen la pell molt arrapada a la polpa però solen ser molt sucoses. Curiosament, els llimoners encara donen fruit i se segueixen abastant llimones.
  Cap a finals de mes, en les zones més meridionals, comencen a madurar les primeres cireres.