diumenge, 24 de febrer de 2013

Pràctiques agrícoles, sembres i plantacions: FEBRER

CAMP: S´haurà d´aprofitar el temps variable d´aquest mes per a portar els fems al camp i fer les primeres feines de preparació de les sembres de primavera. A últims de mes, si la temperatura augmenta es pot iniciar l´aplicació d´adobs nitrogenats de cobertora per als cereals. Es generalitza la sembra de patata primerenca a les zones mitjanes. Es comencen també les sembres d´herba a les prades i dels cereals que s´hagin de collir pel juny-juliol.

HORTA: A més de les espècies indicades per al mes anterior, es sembren pastanagues i raves.

FRUITERS: S´acaben els treballs de poda i d´empelt, així com les noves plantades. Una altra feina important és l´adob i femada d´aquestes. És convenient aplicar en profunditat adobs fosfats i potàssics.

JARDI: No essent ja freqüents les gelades, a mitjans de mes es poden fer esqueixos de geranis i sembres de muguet, lliris, gardènies i verbenàcies.

AVICULTURA: Degut a haver acabat la muda i també a l´augment de llum diürna, s´intensifica notablement la posta. Aquests ous de febrer són molt apreciats pel seu bon tamany.Font. Calendari dels Pagesos 2013