dissabte, 7 de juliol de 2012

La oliva                                                                     Foto: juantiagues
L'oliva és el fruit de l'olivera.
Hi ha diferents varietats d'oliva: