diumenge, 7 d’abril de 2013

Pràctiques agrícoles, sembres i plantacions: MarçCAMP. Aquest és un dels mesos que registren una major activitat camperola, donçs s´ha de tenir cura dels conreus de cereals, fent aplicació dels desherbants químics, a més de l´aplicació d´adobs nitrogenats de cobertora. Així mateix, si la temperatura ho permet, convé iniciar la sembra dels cultius de primavera. Es generalitza la sembra a les prades artíficials. A les parts més fredes es sembra la patata i a les càlides o protegides, cap al final de mes, el blat de moro, la remolatxa i els cigrons.

HORTA.  En aquesta època s´intensifica la sembra i plantada de nombroses espècies hortícoles, iniciant les de tomaquet primerenc i les de fesols d´enramar a les zones càlides, mentre a les altres es sembren raves i pastanagues i es trasplanten maduixons.

FRUITERS. Acabades totes les tasques de poda, empelt, plantada i adob, es tindrà cura, especialment a les plantacions de secà, d´extirpar les males herbes que hi puguin haver, cosa fàcil de realitzar en aquesta època anterior a la brotada. Per altra banda convé netejar i arranjar els aparells pulveritzadors, en previsió de l´intens treball que s´acosta.

JARDI. Durant aquest mes, excepte en períodes freds, es planten lliris d´aigua i narcisos, i es sembren pèsols d´olor, cascalls, violers, campanetes, anèmones, malves, petúnies, margarides, violetes i clavells.

AVICULTURA. S´ha de tenir en compte que els pollets nascuts aquest mes i a darrers del mes anterior, són els més apreciats.


Font. Calendari dels pagesos 2013.