dijous, 23 d’agost de 2012

Dites
Treballa per viure i no visquis per treballar


A feina torta, tanca-li la porta


No estiris més el braç que la màniga

Terra bona, si no reposa es torna sorra